Hệ thống báo cháy kênh vùng

FireSmart cung cấp các lựa chọn đa dạng từ Trung tâm báo cháy 2 kênh đến 48 kênh. Mỗi kênh có khả năng kết nối lên tới 32 thiết bị báo cháy.  Các tủ trung tâm này có khả năng kết nối đa dạng với đầu báo nhiệt, đầu báo khói, đầu báo beam, khí gas, khí CO, báo tia hồng ngoại v.v.

Người dùng cũng có thể lập trình cho sự kiện cảnh báo riêng biệt cho từng khu vực bảo vệ.  Đồng thời đặt độ trễ cảnh báo riêng theo từng kênh.

Điểm khác biệt của Trung tâm báo cháy FireSmart là khả năng kết nối giám sát và điều khiển thiết bị ngoại vi.

https://www.youtube.com/watch?v=QXTqhMZEZLc